Κάθε Κυριακή στις 17:00 λειτουργεί δωρεάν τμήμα Zumba με πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια.