Το όραμά μας είναι η ανάπτυξη μιας ζωντανής κοινότητας ανθρώπων, που με βάση τις αρχές του Ευαγγελίου, να αποτελούν με τη ζωή τους και τη δράση τους, μια δυναμική και δημιουργική παρουσία στην περιοχή των Μεσογείων.

Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή τους με βάση τις Χριστιανικές αξίες, να αποκτήσουν μια ζωντανή σχέση με τον Δημιουργό, να αποκτίσουν σεβασμό στη Δημιουργία (φυσικό περιβάλλον) και να βρουν στήριξη στις πνευματικές, ψυχικές και υλικές τους ανάγκες. Επίσης στόχος μας είναι η συντροφιά μας να αποτελέσει ένα χώρο όπου θα μπορούν όλοι να αναπτύξουν τα χαρίσματά τους και να νιώσουν ευπρόσδεκτα μέλη της παγκόσμιας οικογένειας του Χριστού, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, τη γλώσσα τους, την κοινωνική τους θέση ή τη δογματική τους τοποθέτηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, και την στήριξη των παιδιών και των νέων, με δημιουργικές δραστηριότητες, αθλήματα και κατασκηνώσεις.

Η Συντροφιά των Μεσογείων είναι μια διακονία της Ευαγγελικής Εκκλησίας (http://eeepefkis.gr/) στο Κορωπί και το Μαρκόπουλο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων.